Thứ bảy, 22/01/2022 - 16:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường PTDTBT Tiểu học xã Mản Thẩn

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021 VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG MN XÃ BẢN MẾ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021

VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG MN XÃ BẢN MẾ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA